Arany Ferenc

Székesfehérváron születtem 1985. április 24-én, két gyermekes család második gyermekeként. Szüleim már nyugdíjasok. Az általános iskolai és a középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. Nem részesültem vallásos nevelésben. Általános iskola hatodik osztályába jártam, amikor először mentem hittan órára egy kedves osztálytársam invitálására. Érdekes mozzanata volt ez a Gondviselésnek számomra, hiszen attól fogva rendszeresen jártam hittan oktatásra, később pedig a székesfehérvári Jézus Szíve templom ministráns csapatának is oszlopos tagjává váltam, elkezdett érdekelni az orgonálás és autodidakta módon sikerült megtanulnom orgonán játszani. Időközben az az osztálytársam, akinek a kérésére elmentem hittanra, teljesen eltávolodott a vallástól.

Az érettségi bizonyítvány megszerzése után felvételt nyertem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karára, de azon a nyáron mégis az a döntés erősödött meg bennem, hogy a papi pályára lépjek. El is kezdetem teológiai tanulmányaimat Esztergomban, de egy év elvégzése után a felelősség teljes pálya súlya rám nehezedett és csak az az elhatározás enyhítette ezt, hogy akkor befejezem a teológiai tanulmányaimat. Ezek után tíz évet dolgoztam a Jézus Szíve templom sekrestyéseként Kiss János helynök úr védő pártfogása alatt és később a munka mellett sikerült egy kémia alapszakos diplomát szereznem.

Ezután kántori szolgálat következett Bodajkon. Minden odautazásomkor úgy éreztem, hogy a Szűzanya tárt karokkal vár engem. Ez megint sarkalatos pont volt az életemben, hiszen itt is példás, hiteles, valóban Istentől rendelt papi életeket láttam Mórocz Tamás és Horváth József atyák személyében.

Egy olyan közösséget, ahová jó tartozni. A Jóisten hívó szava újból kezdte hallatni a hangját, feléledt a papi hivatás iránti érzésem.

Ezt jeleztem is Tamás atyának, aki arra kért, várjak egy évet, mert ha valóban ez a Jóisten szándéka velem, akkor nem fog gyengülni ez az érzés. Így is történt. Nyáron jelentkeztem ismét Spányi Antal megyéspüspök úrnál és felvételt nyertem a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékeinek sorába. Most a Központi Papnevelő Intézet papnövendéke vagyok.