Majlát Tihamér

A nevem Majlát Tihamér. 1992.05.07-én Kézdivásárhelyen születtem. Jelenleg a Központi Szeminárium felsőbb éves kispapja vagyok. A hivatásom története kamasz koromban kezdődőt.  Emlékszem, amikor pályaválasztás előtt álltam, a családban nagyon nehezen sikerült elfogadtatnom, hogy Isten útjára lépek. Hosszú viták, ész érvek és megpróbáltatások próbáltak az utamba lépni. Én mégis valahol a szívem mélyén azt éreztem, hogy van bennem egy megfogalmazhatatlan hang és érzés, amivel elkezdtem rengeteget foglalkozni. Kis idő elteltével úgy döntöttem, hogy felvállalom azt az érzést és hangot, melyet Isten a szívem legmélyebb üregében felkínált: a hivatást. Így tudatosan úgy döntöttem, hogy megkezdem a teológiai tanulmányokat, hogy még több ismeretet szerezzek Istenről. Ezért már középiskolai tanulmányaimat a Református Kollégium Teológiai Líceumba kezdtem el, majd az érettségi sikeres letétele után kértem felvételemet a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolára. Az ott eltöltött idő sok tapasztalatot és istenismeret adott számomra.

A sok megpróbáltatás, nehézség és kihívás forgatagában úgy döntöttem, hogy a további tanulmányaimat a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Karárán folytatom. A mesterképzés alatt arra a felismerésre jutottam, hogy a szívem legmélyebb üregében még mindig érzem az örök pecsét súlyát. Elköteleződni akartam … A papság iránt nagyon vágyakoztam. Ezért határozott döntéssel felkerestem a volt rektoromat, és tudattam vele, hogy Isten szolgája szeretnék lenni, Krisztus és az Egyház katonája akarok lenni. Így az ő segítsége által ismét hívatásom útjára kerültem. Jelenleg a szombathelyi egyházmegye kispapja vagyok.  Bízok és remélek abban, hogy hívatásom gyümölcseit méltóképpen fogom kamatoztatni és az úr szolgálatába állítani. Ehhez kérem Isten áldását és segítségét, és a kedves hívek imáit!