Majlát Tihamér

A nevem Majlát Tihamér, 1992. május 7-én születtem Kézdivásárhelyen. Jelenleg a Központi Szeminárium kispapja vagyok.

A hivatásom kezdete kamaszkoromban kezdődött. Emlékszem mikor pályaválasztás előtt álltam, a családban nagyon nehezen sikerült elfogadtatnom, hogy Istent szeretném követni, az ő útjára lépek. Hosszú viták, észérvek és megpróbáltatások léptek az utamba. Én valahol a szívem mélyén azt éreztem, hogy van bennem egy megfogalmazhatatlan hang és érzés, amivel rengeteg időt foglalkoztam. Kis idő elteltével úgy döntöttem, hogy felvállalom azt az érzést és a hangot, amelyet Isten a szívem legmélyebb üregében felkínált: a hivatást. Így tudatosan úgy döntöttem, hogy teológiai tanulmányokat kezdek el tanulni, hogy még több ismeretet szerezzek Istenről, és hogy őt ez által a tudás által jobban megismerhessem. Ezért már középiskolai tanulmányaimat a Református Kollégium Teológiai Líceumban kezdtem el, majd az érettségi sikeres letétele után kértem felvételemet a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolára. Az ott eltöltött idő sok tapasztalatot és istenismeret adott számomra. A sok megpróbáltatás, nehézség és kihívás forgatagában úgy döntöttem, hogy a további tanulmányaimat a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán folytatom. A mesterképzés alatt arra a felismerésre jutottam, hogy a szívem legmélyebb üregében még mindig érzem az örök pecsét súlyát. Elköteleződni vágytam… A papság iránt nagyon vágyakoztam.

Ezért határozott döntéssel felkerestem a volt rektoromat, és tudattam vele, hogy Isten szolgája, Krisztus és az Egyház embere szeretnék lenni. Így az ő segítsége által ismét hivatásom útjába kerültem. Jelenleg a Szombathelyi Egyházmegye kispapja vagyok. Bízok és remélek abban, hogy hivatásom gyümölcseit méltóképpen fogom kamatoztatni és az Úr szolgálatába állítani. Ehhez kérem Isten áldását és segítségét.