Mario-Cristian Karnel

A nevem Karnel Mario-Cristian. A Temesvári Egyházmegye papnövendéke vagyok. 2001. november 23-án születtem Anina-Steierdorf városában, ahol elvégeztem az általános iskolát, majd tanulmányaimat az Aninai “Mathias Hammer” Gimnáziumban folytattam, ahol érettségi bizonyítványt szereztem. 

A papságra való hivatásomat 12 éves koromban éreztem először, amikor ministráns lettem. Miután felvettek a gimnáziumba, a papi hivatás érzése egyre inkább jelen volt az életemben, és idővel egyre erősödött bennem. Elkezdtem minden nap szentmisére járni és ministránsi szolgálatot vállalni. Az érettségi megszerzése után felvételt nyertem a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolára. Pál József püspök úr döntése szerint a teológiai tanulmányaimat Magyarországon a Központi Papnevelő Intézetben kezdem. 

A kérdések, melyek felvetődtek bennem a hivatásommal kapcsoltban, mind Krisztusba vetett hitemben találtak választ. Elég, ha szeretünk és hiszünk Istenben.

Ő minden lehetséges dolgot véghezvisz, hiszen: ”Minden lehetséges annak, aki hisz”. (Mk. 9,23) 

Imádkozzatok értem!