Finta Zsolt

Finta Zsoltnak hívnak. 1982. december 16-án születtem Kovásznán, Háromszék vármegyében, Erdélyben. 1990-ben települtünk a családommal Magyarországra, Dunakeszire. A mai napig itt élünk.

Itt találkoztam a Szentjánosbogár közösséggel és a Jóistennel. Egy barátom hívására csatlakoztam a Jézus Szíve templom gitáros közösségéhez és a Szentjánosbogár klubhoz. Néhány év elteltével már klubvezető lettem, illetve a táborokban csoportvezető és táborvezető.

Az egyik ilyen táborban kérdezte meg egy fiatal pap krumplipucolás közben, hogy nem akarok-e katolizálni, ugyanis addig egy református keresztséggel rendelkeztem.

A táborból való hazatérés után tovább foglalkoztatott a gondolat, ezért felkerestem templomunk hitoktatóját, és elkezdtem hozzá járni. A jezsuiták és a Szentjánosbogár közösség szervezésében részesültem az elsőáldozás és a bérmálkozás szentségében.

Akolitus testvérem hívására jelentkeztem az egyházmegye akolitus képzésére, melynek elvégzése után felvételiztem a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola katekéta- és lelkipásztori munkatárs szakára, melyből két évet végeztem el. Ekkor már mindennapos volt életemben a reggeli zsolozsma és szentmise. A szemináriumi nyílt napok és hétvégék látogatása után eltöltöttem a jezsuitáknál is egy hivatás hétvégét, melyet Dobogókőn egy 5 napos szentignáci elcsendesülés követett. Szentföldi zarándoklatom után a csíksomlyói pápalátogatás következett, ahol már kispaptestvérem örömmel újságolta a hírt, hogy várnak a konkurzusra.

A kismarosi propedeutikus év után költöztem be a Központi Szemináriumba.