Varga Máté Gábor

Varga Máté Gábornak hívnak, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papnövendéke vagyok.

2001 júniusában születtem Miskolcon, ahol jelenleg is élek szüleimmel és húgommal. Középiskolai tanulmányaimat a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban végeztem biológiatagozaton, majd a sikeres érettségit követően két szemeszteren át jogász szakon tanulhattam a Miskolci Egyetemen.

Kifejezett vallásos neveltetést nem kaptam, ennek ellenére nagymamáim testvérei fontosnak tartották a hit magjának elültetését szívemben, mikor kisgyermek voltam. Általános iskolai tanulmányaim alatt viszont a világi, Istent nem ismerő környezet hatására eltávolodtam az Egyháztól, ámbár alkalomadtán – leginkább húsvétkor – részt vettünk görögkatolikus Szent Liturgián édesanyám szülőfalujában, a magyar-román határ menti Teremen. A máriapócsi könnyező Szűzanyához is többször ellátogattunk és Hozzá fohászkodtunk, ennek is köszönhető, hogy hitem lángja – még ha csak pislákolt is – sosem égett ki.

18 évesen viszont az Egyházzal való újbóli találkozásom gyökeresen megváltoztatta a világról, s az életről alkotott képemet, felfogásomat. Az Úr érintése folytán arra lettem figyelmes, hogy a profán, hétköznapi létemből eddig valami hiányzott,

de azt az ürességet mintha egyből betöltötte volna akkor a Szentlélek.

Elkezdtem Istent, illetve a katolikus kereszténységet jobban megismerni a Szentíráson, lelki olvasmányokon keresztül, melyekből kiderült számomra, hogy a mai világ sötétségében Jézus Krisztus jelenti az igazi világosságot, amely minden embert megvilágosít (Jn 1,9). Mikor már több tervvel a hátam mögött elérkeztem a felvételihez, még ekkor is a hivatást keresve elém került az az elgondolás, hogy lehet, hogy az Úr Jézus szeretetét, irgalmát kellene hirdetnem és továbbadnom e teremtett világban. A hívó szavában többet éreztem, mint azt, hogy magánemberként kövessem, így 2022 tavaszán jelentkeztem Palánki Ferenc, Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspöknél, aki a Központi Papnevelő Intézetbe küldött, hogy az itt

elsajátított tudással, lelkiséggel és hitemben való megerősödéssel válhassak Krisztus és az Ő népének szolgájává.