Imaösvény – 6. Zsoltár

Uram, ne feddj meg bosszúságodban,
és ne fenyíts meg engem haragodban.

Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok,
gyógyíts meg, Uram, mert csontjaim remegnek.

Lelkem teljesen összezavarodott,
Uram, meddig késlekedsz még?

Fordulj felém, Uram és ments meg engem,
szabadíts meg irgalmadban engem!

Hisz a halál honában senki sem emlékezik meg rólad,
s az alvilágban ki dicsér téged?

Kimerültem a sóhajtozásban,
éjjelenként megfürösztöm ágyamat,
könnyeimmel öntözöm nyugvóhelyemet.

Szememet a bánat homályossá tette,
aggá lettem sok ellenségem miatt.

El tőlem mind, ti gonosztevők,
mert az Úr meghallgatta sírásom szavát!

Az Úr meghallgatta könyörgésemet,
az Úr figyelembe vette imádságomat.

Valljon szégyent és zavarodjon össze
minden ellenségem,
távozzon mind és valljon szégyent

Nagyböjt. Lilába öltözik a liturgia, elmarad a Dicsőség, nincs Alleluja. Böjt van, a lemondás kerül előtérbe. De mindez céltalan, ha nem Istenhez való közelségünk a cél. A Nagyböjt nem elszakítani szeretne minket Istentől, hanem meghívni, hogy még többet fedezzünk fel Belőle.

Ez az időszak képes rávilágítani bennünket, hogy mennyit ér az életünk. Mennyire vagyunk törékenyek, aprók, gyöngék, és talán a legfontosabb, halandók. Erre a felismerésre is meghív minket ez az időszak, hogy rájöjjünk, képmására teremtett minket Isten, de nem minden hatalmat adott meg nekünk. Ezt tudatosítva, testi és lelki gyöngeségünkben igazán közel kerülhetünk Istenhez. Amikor tudatosítjuk, hogy elestünk, vétkeztünk, ellentétes úton járunk, mint az Ő szándéka, még akkor is segít minket. Ez az, amely képes a lelket megrendíteni. Amely képes a lelket formálni, hogy van nálam nagyobb Valaki, Isten, aki jelen helyzetemben szeret, gondoskodik rólam, vigasztal, s velem várja Húsvétot.

Dávid azt írja, hogy elfáradt a sóhajtozásban. Mégis hogyan tovább? Mire van szüksége egy elfáradt imádkozónak? Neked mire van most szükséged? Mi az, ami segítene téged abban, hogy a Nagyböjtben még közelebb kerülj Istenhez?

Tapintsd meg földet, homokot, esetleg hamut! Milyen érzés megtapasztalni, hogy „ember por vagy és porrá leszel”? Írd bele a hamuba, hogy mire lenne szükséged ahhoz, hogy Húsvétot Isten közelében várd?


Ugrás a következő elmélkedésre…