Beszélgetés a végzősökkel

Egy közös beszélgetésre invitálunk Arany Ferenccel, Bársony Árpáddal, Csuja Gergellyel, Gaál Richárddal, Majlát Tihamérrel és Szabó Csabával, a szeminárium végzős kispapjaival. Mi az a tapasztalat, az élmény, amelyen elindított a papságra vezető utatokon? Ez a tapasztalat mennyire segített Nektek a szemináriumban eltöltött évek során? B.Á.: A papság felé való elindulásomat leginkább a vajúdáshoz tudnám hasonlítani….

Interjú Spiri atyával

Száraz László atyát, Laci atyát újabb 5 évre felkérték a Központi Szeminárium spirituálisának. Többek között a szolgálatáról, a papnövendékek kíséréséről, az elmúlt évekről és jövőbeli terveiről kérdeztük őt, melyekről nagy örömmel számolt be. Milyen volt plébánosként, hitoktatóként közösségeket irányítani, vezetni? Káplánként kiscsoportos, szentlelkes, s az akkori diktatúra ellen lázadó közösségi szemléletet hordoztam. A szemináriumban ez…

Csak 1 mondat…

Ha csak egy mondatot bízhatnánk Rátok – mi lenne az? Mi az, ami igazán fontos számunkra? Erre kerestük a választ :)

Kispapok a hivatásról (2. rész)

Hivatásvasárnap alkalmából – kisfilmünk befejező részében – újabb 3 papnövendék mesél pár percben életéről, élményeiről. Nagy szeretettel ajánljuk Nektek videónkat! :)

Kispapok a hivatásról

Hivatásvasárnap alkalmából – kisfilmünk első részében – 3 papnövendék mesél pár percben életéről, élményeiről. Nagy szeretettel ajánljuk Nektek videónkat! :)

Keresztút a kispapoktól

Fogadjátok szeretettel ezt a keresztutat, mely a szeminárium kispapjainak elmélkedéseivel kísér el Benneteket. Szép imádságot kívánunk! Bevezetés Írta: Farkas Ákos „Eljön a nap, mikor elviszik a Vőlegényt…” Íme most jöttek el ismét ezek a napok. Viszik a Golgotára, kivégzésének helyére a mennyei Jegyest, de mennyasszonya az Egyház követi Őt és mondja: „A Te arcodat keresem,…

1 kispap – 2 kérdés! IV. rész

Szarka Zoltán Z’zó tanúságtétele – pár mondatban Napról napra elcsodálkozom azon, hogy nagyfokú hiányosságaim, gyarlóságaim és bűneim ellenére is mennyire szeret a Mennyei Atya. A magam erejéből kevésre mennék; az ő támogató és megtartó szeretetében telnek mindennapjaim a szemináriumban. Amikor a papságra hívott, megígérte, hogy velem lesz mindig és átsegít a nehézségeken. Ehhez nagyszerű társakat,…

Járd be velünk a házat!

Rövid videónkban bemutatjuk, mi is található a “kulisszák mögött” – 5 percben körbe vezetünk azon a helyen, ahol töltjük a mindennapjainkat, ahol készülünk a papi szolgálatra, a Ti szolgálatotokra.

Admissziót ünnepeltünk

Nagyböjt második vasárnapján került sor az ötödévesek admissziójára, melynek lényege a papságra készülő kispapok hivatalos jelöltek közé való felvétele. Az Udvardy György érsek atya által bemutatott szentmisét közös beszélgetés és ünnepi ebéd követte. Eseményünkről képekben számolunk be.

Nyílt estére hívunk! – március 5.

Nagy szeretettel várunk minden papi hivatás iránti érdeklődőt következő Nyílt esténkre – március 5-én, pénteken 19:30-kor. Az alkalom online kerül megrendezésre – a beszélgetés linkje a Facebook oldalunkon lesz elérhető. További részletek plakátunkon. Milyen az élet egy szemináriumban? Miért jó papnak lenni? Melyek a papi hivatás jelei? Hogyan lehet jelentkezni? A gyakran ismételt kérdésekre itt…

1 kispap – 2 kérdés! III. rész

Motolan Ioan Marian Hogyan hallottad meg Isten hívását a papi életre és szolgálatra? A vasárnapi iskolákban gyakran hangzik el a következő kis tanmese, most ezzel válaszolnék. Egyszer egy megtört szívű ember bánkódott Isten színe előtt a világ keservein és igazságtalanságain. „Édes Istenem! – zokogta – a szenvedésünket, tengernyi fájdalmunkat, kínjainkat és a világunk nyomorúságát látva,…

Avatásokra került sor

A hétvégén sor került a harmadéves kispapok lektorrá avatására és a negyedéves testvérek akolitussá avatására. Ezek olyan jelek, ajándékok, lépések, amelyek bízunk benne, hogy közelebb visznek a Szentírásban élő és személyes módon feltárulkozó Istenhez, az Eukarisztiában jelenlévő Valósághoz, a bensőséges Istenkapcsolathoz, a szolgálathoz, a testvériséghez, az evangélium öröméhez, egy szívből élt élethez! Élményeinkről képekben számolunk…

Centralista – elérhető online is!

A szeminárium kispapjai által szerkesztett újság, a Centralista legfrissebb számát olvashatóvá tettük itt, a honlapunkon is. A különféle cikkeket, beszámolókat, bemutatkozásokat, tudományos és lelkiségi írásokat, tanúságtételeket és egyéb érdekességeket tartalmazó kiadvány elérhető ide kattintva. Jó olvasást kívánunk! :)

Adventi gyűjtésünkről

Az Úr születésének ünnepén a királyok, a pásztorok, és minden égi-földi látogató szeretettel, hódolattal és ajándékkal érkezett a gyermek Jézushoz. A megtestesült Isten azonban nem csak az Ő irányába szeretné, hogy szeressünk, hanem embertársaink irányába is. Szeretné, hogy meglássuk azokat a Jézus arcokat, akik itt élnek közöttünk, akiről a Megváltó mondta, „Bizony mondom nektek, amit…

1 kispap – 2 kérdés! II. rész

Szabó Gábor Van olyan élményed, amikor megérintődtél az Isten jelenlététől? “Egyszer kirándulni mentünk plébánosommal, és egy hegy tetején szentmisét ünnepeltünk. Sokakért imádkoztunk, és közben megéreztük azt a Szeretetet, amely körülvesz minket és jelenvalóvá vált a kenyér és bor színében. Rendkívüli körülmények között, ketten voltunk csak – és az Isten. Azóta az a kő, ott a…

1 kispap – 2 kérdés!

Csupor Márton Van olyan élményed, amikor megérintődtél Isten jelenlététől? “Talán az egyik legemlékezetesebbet hoznám most ide: ekkor még kántorként szolgáltam otthon, s egy hétköznapi szentmisén vettem részt, amelyen akkor épp nem én orgonáltam. Mivel kántorizálni szoktam, így nem voltam gyakori áldozó, szinte csak nagyobb ünnepeken járultam az Oltáriszentséghez. S ezen a hétköznapi szentmisén sem áldoztam,…

Beöltözést ünnepeltünk

Krisztus Király ünnepén öltötték fel a reverendát a szeminárium másodéves kispapjai. “Most még csak tükör által, homályosan látunk, akkor majd színről színre” (1Kor 13, 12). Rektorunk, Balázs atya  beszédében arra buzdította őket, hogy a reverendával öltsék magukra Krisztust, és hogy hivatásukban váljanak egyre inkább az Ő tükreivé. Az eseményről képekben számolunk be.

Így indult az év

Röviden beszámolunk szemináriumunk idei első két hónapjának néhány eseményéről. A nyáron számos szép élménnyel gazdagodhattunk. Ezekről néhány kispaptársunk mesél itt és itt. Szeptember első hetében újra találkoztunk, mindnyájan beköltöztünk. Csapatunkat idén 10 új kispap gazdagítja – Isten hozta őket! A ház lakóit itt ismerheted meg részletesebben. Szeptember első hétvégéjén Bíboros atya megáldotta a felújított egyetemi…

Kispapok nyári élményei – II. rész

Néhány szó a nyárról – Riesz Benedek Nagyon hálás vagyok ezért az élményekben és találkozásokban gazdag nyárért! Olyan jó volt megtapasztalni a Jóisten gondviselését, közelségét mindezekben! Nehéz lenne egy konkrét pillanatot kiemelni a nyári hónapokból. Sok tábort szervezhettem, vagy lehettem azokban jelen, számos lelki programról is gondoskodhattam – igazán csapatmunkában az Úrral! Szép emlékek számomra…

Kispapok nyári élményei – I. rész

A 20. imatábor margójára – Pongrácz Benedek Nem az első alkalom, hogy az idei táborról írok, s talán minden írás róla más. Az azóta eltelt idő a szívemben még jobban beleásta a hét minden örömét, vidámságát, fáradtságát, s minden momentumát. Oldalakon keresztül tudnék írni mindarról, amit átéltem ott, most mégis két dolgot emelnék ki a…